Till startsida
Göteborgs universitet

Svenska valforskningsprogrammet

Svenska Valforskningsprogrammet är ett etablerat forskarnätverk vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Sedan tidigt 1950-tal ägnar vi oss hängivet åt empiriska studier av opinionsbildning, val och väljarbeteende och av tillståndet och utvecklingen av den svenska representativa demokratin.

I samband med allmänna val genomför Valforskningsprogrammet ett stort antal studier av partier, medier och väljare. Syftet med vår forskning är bl a att förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Vi spårar och följer trender i svensk valdemokrati och gör jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Forskning om opinion och demokrati är ett av Göteborgs universitets styrkeområden och är föremål för särskilda tvärvetenskapliga satsningar (MOD). Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet är en del av denna framgångsrika forskningsmiljö som inbegriper bl a ett opinionslabb (LORe), SOM-institutet, World Value Survey (WVS) och det nationella dataarkivet SND.

Valforskningsprogrammet deltar aktivt i nordiska, europeiska och globala nätverk, bland annat NED (Nordic Research Group on Elections and Democracy), EES (European Election Study), The True European Voter, CSES (Comparative Study of Electoral Systems), CPPG (Comparative Party Pledges Group) och CCS (Comparative Candidate Survey).

Valundersökningarna genomförs sedan 1956 i samarbete mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Läs Henrik Oscarssons forskningsblogg

SOM-undersökningen 2015 är i fält
Gustav Henrik Ekengren Oscarsson, [2015-09-20]

Årsdagen av riksdagsvalet 2014
Gustav Henrik Ekengren Oscarsson, [2015-09-14]

Opinionsutvecklingen efter 2014 års val
Gustav Henrik Ekengren Oscarsson, [2015-08-25]

Konfliktstrukturen i partisystemet
Gustav Henrik Ekengren Oscarsson, [2015-08-23]

Vem tar del av Politikerveckan i Almedalen?
Gustav Henrik Ekengren Oscarsson, [2015-06-24]

Valforskningsprogrammet på Twitter

Valforskningsprogrammets samverkande enheter