Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Rapporter

2016

Holmberg, Sören (2016). Voting Behavior in US Presidential Elections
- A Graphical Story
. Valforskningsprogrammets rapportserie 2016:4. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen
 

Henrik Oscarsson
Flytande väljare
Denna rapport är den tjugoförsta som ges ut av Statistiska centralbyrån (SCB) i serien Demokratistatistik. Den baseras på de intervju- och enkät undersökningar som SCB, i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, genomförde i samband med 2014 års riksdags- och Europaparlamentsval.

Per Hedberg och Sören Holmberg
Vägning för politiskt intresse med hänsyn taget till svarsbortfallet i Valundersökningarna.
Valforskningsprogrammets rapportserie rapport 2016:03
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Josefin Åström
En fallstudie av Feministiskt initiativs väljare i 2014 års riksdagsval
Valforskningsprogrammets rapportserie rapport 2016:02
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Boije, Edvin, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson
The 2014 CSM Campaign Panel Study Report
Report 2016:1
University of Gothenburg: Department of Political Science

2015

Hedberg, Per (2015).
Väljarnas sakfrågeåsikter 1956 - 2014
Valforskningsprogrammets rapportserie 2015:07
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Hedberg, Per (2015).
Väljarnas partier 2014
Valforskningsprogrammets rapportserie 2015:06.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2015).
Swedish Voting Behavior
Report 2015:05
University of Gothenburg: Department of Political Science

Boije, Edvin, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson (2015).
Finding the Tie-Breakers: The formation of Consideration Set and Final Party Choice
Report 2015:04
University of Gothenburg: Department of Political Science

Berg, Linda & Henrik Oscarsson, Red. (2015).
20 år med personval.
Valforskningsprogrammets rapportserie 2015:03.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog, Tryggvason, Per & Per Hedberg (2015).
Swedish national election studies program method report. Super election edition
Report 2015:02
University of Gothenburg: Department of Political Science.

Oskarson, Maria, Henrik Oscarsson & Edvin Boije (2015).
Consideration Sets for Party Choice: Size, Content, Stability and Relevance
Report 2015:01 of the Swedish National Election Studies Program. University of Gothenburg: Department of Political Science.

 

2014

Oskarson, Maria, Henrik Oscarsson & Edvin Boije (2014).
Consideration and Choice: Analyzing Party Choice in the Swedish European Election. Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:14. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen. 

Oleskog Tryggvason, Per (2014).
Vikten av vikter: Sammanställning av viktade resultat från SVTs vallokalsundersökning 2014
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:13.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Boije, Edvin (2014).
Valrörelsepanelen 2014: En första resultatrapport
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:12.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Centerpartiet
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:11.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Folkpartiet
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:10.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Vänsterpartiet
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:09.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Moderaterna
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:08.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Miljöpartiet
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:07.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Sverigedemokraterna
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:06.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Kristdemokraterna
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:05.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Socialdemokraterna
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:04.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oskarson, Maria Henrik Oscarsson & Edvin Boije
How Voters Make up Their Minds: Consideration Set Models for Party Choice in European and National Elections.
Report 2014:03 of the Swedish National Election Studies Program. University of Gothenburg: Department of Political Science.

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvärdering av Sveriges televisions valkompassfrågor inför Europaparlamentsvalet 2014 (tabellrapport).
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:02.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvärdering av Sveriges televisions valkompassfrågor 2014.
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:01.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

 

2013 

Hedberg, Per & Holmberg, Sören (2013). Energy Opinion Compared Across Time and Space Valforskningsprogrammets rapportserie 2013:2. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Holmberg, Sören (2013). Voting Behavior in US Presidential Elections - A Graphical Story. Valforskningsprogrammets rapportserie 2013:1. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

 

2012

Hedberg, Per (2012). Analyser av sociala och politiska faktorers betydelse för valdeltagandet i riksdagsvalen 1976 - 2010. Valforskningsprogrammets rapportserie 2012:6. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Holmberg, Sören & Hedberg, Per (2012). Studies in Swedish Energy Opinion. Valforskningsprogrammets rapportserie 2012:5. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Hedberg, Per (2012). Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem 1987-2010. Valforskningsprogrammets rapportserie 2012:4. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Hedberg, Per (2012). Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skol- och utbildningsfrågor 1979-2010. Valforskningsprogrammets rapportserie 2012:3. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Hedberg, Per (2012). Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktiga frågor för partival i riksdagsvalen 1979-2010. Valforskningsprogrammets rapportserie 2012:2. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Holmberg, Sören (2012). Voting Behavior in US Presidential Elections - A Graphical Story. Valforskningsprogrammets rapportserie 2012:1. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

 

2011

Holmberg, Sören & Hedberg, Per (2011). The Will of the people?
Swedish Nuclear Power Policy
. Valforskningsprogrammets rapportserie 2011:6. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Holmberg, Sören & Hedberg, Per (2011). Party Party Influence on Nuclear Power Opinion in Sweden. Valforskningsprogrammets rapportserie 2011:5. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2011) Swedish voting behavior. Report 2011:4 of the Swedish National Election Studies Program. University of Gothenburg: Department of Political Science.

Forsberg, Malin & Per Hedberg (2011). Väljarnas sakfrågeåsikter 1956-2010. Valforskningsprogrammets rapportserie 2011:3. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Dahlberg, Stefan, Malin Forsberg & Per Hedberg (2011). Partiernas väljare 1956-2010. Valforskningsprogrammets rapportserie 2011:2. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Forsberg, Malin, Per Hedberg & Henrik Oscarsson (2011). Väljarnas partier 1956-2010. Valforskningsprogrammets rapportserie 2011:1. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2011) Åttapartivalet 2010. Redogörelse för 2010 års valundersökning i samarbete mellan Statistiska centralbyrån och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Stockholm: SCB.

 

2010

Holmberg, Sören & Hedberg, Per (2010). The Will of the People? Swedish Nuclear Power Policy. Göteborgs Universitet: Statsvetenskapliga Institutionen.

Oscarsson, Henrik and Persson, Mikael. 2010. "Unga väljare i Sverige 1956–2006" In Wohlgemuth, Daniel (ed) FOKUS10: En analys av ungas inflytande. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. Grafisk presentation av unga väljare i Sverige 1956-2006.

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören (2010) Swedish Voting Behavior. Göteborgs Universitet: Statsvetenskapliga Institutionen.

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören (2010) Svenskt väljarbeteende  1956-2006. Göteborgs universitet: Valforskningsprogrammet (engelska).

 

2009

Hedberg, Per (2009) Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skol- och utbildningsfrågor 1979-2006. Göteborgs universitet: Valforskningsprogrammet.

Hedberg, Per (2009) Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktiga frågor för partival i riksdagen 1979-2006. Göteborgs universitet: Valforskningsprogrammet. 

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2009) Därför vann Alliansen. En sammanfattning av några resultat från valundersökningen 2006 i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och Statistiksa Centralbyrån. Stockholm: SCB.

 

2008

Holmberg, Sören (2008). Voting Behavoir in US Presidential Elections - a graphical story. En sammantfattande presentation med data från det amerikanska presidentvalet 2008. Göteborgs Universitet: Valforskningsprogrammet.

Nilsson, Åsa, Jonas Ohlsson, Stefan Dahlberg & Henrik Oscarsson (2008). Hur representativ är en självrekryterad Internetpanel? En jämförelse mellan e-panelen, SOM-undersökningarna och befolkningen. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg. (2008) Alliansseger.Redogörelse för 2006 års valundersökning i samarbete mellan Statistiska centralbyrån och Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Stockholm: SCB Allmänna Valen Del 4.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2008) Väljarkunskap. Uppdaterade tabeller för kapitlet "Okunniga väljare?" ur boken "Väljare. Svenskt väljarbeteende under 50 år". Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

 

2007

Holmberg & Oscarsson (2007) Swedish Voting Behavior. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Dahlberg, Stefan, Henrik Oscarsson & Richard Öhrwall (2007) Förtidsröstningsreformens effekter på väljarnas röstbenägenhet. Rapport för Justitiedepartementet. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik (2007). Medborgarna och riksdagsledamöterna tycker om demokratins spelregler.Rapport för grundlagsutredningen. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Martinsson, Johan (2007) Värdet av valdeltagande. Rapport för grundlagsutredningen. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

 

2005

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2005). Ett avslaget val. Redogörelse för 2004 års Europaparlamentsvalundersökning. Samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och Statistiksa Centralbyrån. Stockholm: SCB.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2005). Nej till Euron. Demokratistatistik nr 4. SCB.

 

2004

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2004). Ett klart nej till euron. Reodgörelse för 2003 års folkomröstningsundersökning i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och Statistiska Centralbyrån. Stockholm: SCB.

Holmberg, Sören & Henrik Oscarsson (2004). Swedish Voting Behavior. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Holmberg, Sören & Henrik Oscarsson (2004). Svenskt väljarbeteende. Redogörelse för 2002 års valundersökning. Stockholm/ Örebro, SCB.

Holmberg, Sören & Henrik Oscarsson (2004). Väljartrender. Demokratistatistik nr 2. Stockholm: SCB.

 

1999

Holmberg, Sören (1999). Partiröstning och personröstning. Redogörelse för 1998 års valundersökning genomförd i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs univeristet och Statistiska centralbyrån. Stockholm, SCB.

 

1957

Westerståhl, Jöregn & Bo Särvik (1957). Svensk valrörelse 1956: arbetsrapport I: intervjuundersökningen. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

 

 

Sidansvarig: Per Oleskog Tryggvason|Sidan uppdaterades: 2016-11-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?