Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Publicerat

Sedan tidigt 1950-tal ägnar vi oss hängivet åt empiriska studier av opinionsbildning och väljarbeteende På den här sidan finns mer information om publikationer där Valforskningsprogrammets forskare har deltagit.


Bokserien

Varje valundersökning avrapporteras i bokform på svenska. Vi tycker att det är viktigt att tillgängliggöra forskning om väljarbeteende till studenter, journalister och politiker genom svenskspråkiga publikationer. Sedan 1976 ges publikationerna ut inom ramen för Statistiska centralbyråns skriftserie Valundersökningar.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2016). Svenska väljare. Stockholm: Wolters Kluwer.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2013). Nya svenska väljare. Stockholm: Norstedts Juridik.
Erreta referenslista - Nya svenska väljare.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (red) (2010). Väljarbeteende i Europaval. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Dahlberg, Stefan, Henrik Oscarsson & Richard Öhrvall (2008) Förtida röstning i Sverige. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2008) Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006. Stockholm: Norstedts Juridik.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2006). Europaval. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen (med bidrag av Per Hedberg & Stefan Dahlberg).

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg, red. (2004). Kampen om euron. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Holmberg, Sören & Henrik Oscarsson (2004). Väljare. Svenskt väljarbeteende under 50 år. Stockholm: Norstedts Juridik.

Brothén, Martin (red) (2003) Svenska poströstare. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Holmberg, Sören mfl. (2001) EuropaOpinionen. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Holmberg, Sören (2000) Välja parti. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (1998) Sveriges första europaparlamentsval. Stockholm, Norstedts juridik.

Gilljam, Mikael, Martin Bennulf & Sören Holmberg (1996). Ett knappt ja till EU. Väljarna och folkomröstningen 1994. Stockholm, Norstedts juridik.

Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (1995) Väljarnas val. Stockholm, Fritze.

Gilljam, Mikael, Sören Holmberg (1993) Väljarna inför 90-talet. Stockholm, Norstedts juridik: Fritze.

Gilljam, Mikael m fl (1991). Valundersökning 1988. Teknisk rapport. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Gilljam, Mikael & Sören Holmberg, Red. (1990). Rött, blått, grönt. En bok om 1988 års riksdagsval. Stockholm, Bonniers.

Holmberg, Sören m fl. (1988) Valundersökning 1985. Teknisk rapport. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Holmberg, Sören, Mikael Gilljam (1987). Väljare och val i Sverige. Stockkholm, Bonnier.

Holmberg, Sören & Mikael Gilljam (1985). Valundersökning 1982. Teknisk rapport. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Holmberg, Sören (1984). Väljare i förändring. Stockholm: LiberFörlag.

Holmberg, Sören, m fl (1985). Folkomröstningsundersökningen 1980. Teknisk rapport. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Holmberg, Sören & Kent Asp (1984). Kampen om kärnkraften. En bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980. Stockholm, Liber.

Holmberg, Sören & Hans Nordlöf (1982). Valundersökning 1979. Teknisk rapport. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Holmberg, Sören (1981). Svenska väljare. Stockholm, LiberFörlag.

Petersson, Olof (1978) Valundersökning 1976. Teknisk rapport. Stockholm, Statistiska centralbyrån (SCB): LiberFörlag/Allmänna förl.

Petersson, Olof (1977). Väljarna och valet 1976. Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB) / LiberFörlag/Allmänna förl.

Särlvik, Bo & Olof Petersson (1976) Rikspolitik och lokalpolitik i valet 1973. Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB)/LiberFörlag/Allmänna förl.

Artiklar och böcker

Aarts, Kees, André Blais & Hermann Schmitt, eds. 2010. Political Leaders and Democratic Elections. Oxford: Oxford University Press.

Ahlbäck Öberg, Shirin, Hermansson, Jörgen & Wängnerud, Lena (2007) ”Exit riksdagen: En bok om det ökade antalet avhopp och framväxten av en ny politikertyp”. 1. uppl. Malmö: Liber

Asp, Kent och Hedberg, Per (1988). ”Opinionsbildningen i kärnkraftens avfallsfråga. Mediestudierna – teoretiska utgångspunkter och empiriska undersökningar.” Statens Kärnbränsle Nämnd (SKN). SKN-rapport 24. Stockholm

Berg, Linda (2015) ”Multi-level voting behaviour in the Swedish ‘super election year 2014”, presented at 22nd International Council of Europeanists. The 22nd International Council of Europeanists, Paris, France.

Berg, Linda (2016) ”Multi-level Europeans at the polls.” ECPR General Conference, Prague, 7-10 September.

Berg, Linda (2017) ”Utländsk bakgrund och val av person och parti” i Bevelander, P. & Spång, M. (red.) Valdeltagande och politisk representation av invandrare i Sverige. Stockholm: DELMI, kommande.

Berg, Linda, (2004) ”Hemkänsla.” Oscarsson, H. & Holmberg, S. (red). Kampen om euron , Göteborg, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Berg, Linda, (2004) ”Territorial Attachments in a Multi-level Political Society.” Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Stockholm, 7-9 oktober 2004.

Berg, Linda, (2005) ”Investigating Multi-level territorial Attachments.” ISP (Institutions, Social cleavages & Preferences) konferensen i Vindeln, Umeå, 12-13 september 2005.

Berg, Linda, (2006) ”Multi-level Territorial Attachments and Political Trust.” The 20th IPSA world congress, Fukuoka, Japan, July 9-13, 2006.

Berg, Linda, (2007) ”Multi-level Europeans. The Influence of Territorial Attachments on Political Trust and Welfare Attitudes.” Göteborg, Göteborg University, Doctoral thises

Berg, Linda, (2007) ”Multi-level Identities and Welfare Attitudes.” Presented at the Territorial Politics Research Group Seminar, Edinburgh University, 23 November 2007.

Berg, Linda, (2008) ”Multi-level Europeans and Political Trust.” Paper presented at the PSA British and Comparative Territorial Politics Conference, University of Edinburgh 10-11 January 2008.

Berg, Linda, (2008) ”Multi-level Europeans and Trust in government at different levels.”

Berg, Linda, (2009) ”Multi-level Europeans and welfare state attitudes.” Paper prepared for the Spring Conference of the Swedish Network for European Studies in Political Science, Göteborg 12-12 March 2009.

Berg, Linda, (2010) ”Solidaritetens och identitetens gränser.” Väljarbeteende i Europaval, Göteborg, University of Gothenburg.

Berg, Linda, (2011) ”Rutger – Göteborgare, svensk, europé.” I Europamissionens tjänst. Vänbok till Rutger Lindahl, Göteborg, Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet (CERGU).

Berg, Linda, (2014) ”Multi-level parties? Strategies for the 2014 all-tier elections in Sweden.” International Conference of Europeanists “Resurrections”, Washington DC, March 14-16.

Berg, Linda, Andrea Spehar (2011) ”EU och Välfärdens Europa: Familj, Arbetsmarknad, Migration.” Malmö, Liber.

Berg, Linda, Andrea Spehar (2011) ”Välfärd i Europa – förutsättningar för en social dimension.” EU och välfärdens Europa: Familj, arbetsmarknad, migration, Malmö, Liber.

Berg, Linda, Henrik Oscarsson (2012) ”Omstritt omval.” Göteborg, SOM-institutet.

Berg, Linda, Henrik Oscarsson (2012) ”Regional Elections in Sweden.” Regionalisation of regional elections, Book conference.

Berg, Linda, Henrik Oscarsson (2012) ”Regionala val i Sverige.” Omstritt omval, Göteborg, SOM-institutet.

Berg, Linda, Henrik Oscarsson (2012) ”Vi tar om 'et igen” Omstritt omval, Göteborg, SOM-institutet.

Berg, Linda, Henrik Oscarsson (2013) ”Sweden: From Mid-term County Council Elections to Concurrent Elections.” Regional and National Elections in Western Europe. Territoriality of the Vote in Thirteen Countries, Houndmills, Palgrave McMillan.

Berg, Linda, Henrik Oscarsson (2015) ”20 år med personval.” Göteborg, University of Gothenburg.

Berg, Linda, Henrik Oscarsson (2015) ”Supervalåret 2014.” Demokratistatistik, Valforskningsrapport nr 20.

Berg, Linda, Henrik Oscarsson (2015) ”The Swedish general election 2014.” Electoral Studies.

Berg, Linda, Magnus Blomgren, Jakob Lewander (2014) ”EU-skeptikernas frammarsch – Valet till Europaparlamentet 2014 (2014:2op).” Stockholm, Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps).

Berg, Linda, Maria Solevid (2009) ”Tracing a political cleavage. The wolf issue in Sweden.” European Politics and Society.

Berg, Linda, Maria Solevid (2012) ”Tracing a new political cleavage. The wolf issue in Sweden.” Annual Meeting of the Swedish Political Science Association.

Berg, Linda, Maria Solevid (2015) ”Tracing a political cleavage. The wolf issue in Sweden.” European Politics and Society.

Berg, Linda, Rutger Lindahl (2014) ”Flernivåidentifikation och EU-attityder.” Förhoppningar och farhågor - Sveriges första 20 år i EU. Göteborg, CERGU, Göteborgs universitet.

Berg, Linda, Rutger Lindahl (2014) Förhoppningar och farhågor - Sveriges första 20 år i EU.” Göteborg, CERGU, Göteborgs universitet.

Boije, Edvin, Maria Oskarson, Henrik Oscarsson (2015) “Finding the Tie-Breakers: The formation of Consideration Set and Final Party Choice.” University of Gothenburg.

Brothén, Martin , Sören Holmberg (2010) ”Folkets representanter.” Göteborg, University of Gothenburg.

Bågenholm, Andreas, Stefan Dahlberg, Maria Solevid (2016) ”Does Party Politicization of Corruption Affect Voter Turnout?” QoG Working Paper Series 2016:16

Bäck, Hanna, Mikael Gilljam (2006) ”Valdemokratins mekanismer.” Valets mekanismer / Hanna Bäck & Mikael Gilljam (red), Malmö: Liber.

Bäck, Hanna, Mikael Gilljam (2006) ”Valets mekanismer.” Malmö : Liber.

Christensen, Love , Stefan Dahlberg, Johan Martinsson (2015) “Changes and Fluctuations in Issue Ownership: The Case of Sweden, 1979–2010.” Scandinavian Political Studies.

Dahlberg, Stefan Henrik Oscarsson, Richard Öhrvall (2008) ”Förtida röstning i Sverige.” Göteborg, University of Gothenburg.

Dahlberg, Stefan (2005) “Perceptual agreement in different electoral contexts.” Paper presented at the AFS-seminar, Göteborg university, Sweden, December 14th and at ASCoR, University van Amsterdam, The Netherlands, March the 2th 2006, Göteborg, Göteborg University.

Dahlberg, Stefan (2009) “Political parties and perceptual agreement - The influence of party related factors on voters’ perceptions in proportional electoral systems.” Electoral Studies.

Dahlberg, Stefan (2009) “Voters' Perceptions of Party Politics - A Multilevel Approach.” Doctoral thesis.

Dahlberg, Stefan (2010) “Misperceptions and Effective Representation -The impact of electoral systems, political parties and individual characteristics on voters’ perceptions of party positions .” APSA.

Dahlberg, Stefan (2010) ”Premiär för TV-reklam.” Väljarbeteende i Europaval, Göteborg, University of Gothenburg.

Dahlberg, Stefan (2013) “Does context matter – The impact of electoral systems, political parties and individual characteristics on voters’ perceptions of party positions.” Electoral Studies.

Dahlberg, Stefan , Henrik Oscarsson (2005) ”Az európai pártrendszer feltérképezése: Ersíti-e a pártrendszer egyszer sége a demokratikus legitimációt? (Mapping the European Party Space: Do Party System Simplicity produce Democratic Legitimacy).” A 2004. évi európai parlamenti választások (Parties and their Voters in European Parliament Elections), Budapest: DKMKA.

Dahlberg, Stefan , Jonas Linde, Sören Holmberg (2015) ”Democratic Discontent in Old and New Democracies: Assessing the Importance of Democratic Input and Governmental Output.” Political Studies.

Dahlberg, Stefan , Maria Solevid (2016) ”Does Corruption Suppress Voter Turnout?” Journal of Elections, Public Opinion, and Parties.

Dahlberg, Stefan , Sören Holmberg (2013) ”Democracy and Bureaucracy: How their Quality Matters for Popular Satisfaction.” West European Politics.

Dahlberg, Stefan , Sören Holmberg (2013) ”Understanding satisfaction with the way democracy works: Democracy versus bureaucracy.” Göteborg, University of Gothenburg.

Dahlberg, Stefan, Daniel Berlin, Henrik Oscarsson (2005) “Issue voting under different institutional contexts.” Paper presented at the Nordic Political Science Association (NOPSA) conference, Reykjavik, Iceland, August 11-13th.

Dahlberg, Stefan, Eelco Harteveld (2016) ”Left-Right Ideology as an Inferential Device in Multiparty Systems: Can Citizens Overcome Low Information by Imputing Parties' Policy Positions?” Electoral Studies.

Dahlberg, Stefan, Henrik Oscarsson (2006) “En europeisk partirymd?” Oscarsson Henrik & Holmberg Sören (eds.) Europaval., Göteborg, Göteborg University.

Dahlberg, Stefan, Johan Martinsson (2011) “Issue ownership - How can it be stolen?” MPSA.

Dahlberg, Stefan, Johan Martinsson (2015) “Changing Issue Ownership through Policy Communication” West European Politics.

Dahlberg, Stefan, Johan Martinsson, Sebastian Lundmark (2012) “How representative is a self-selected web-panel? The effect on representativeness of different sampling procedures and survey modes.” The Annual Meeting of the American Association for Public Opinion Research, Orlando, May 2012.

Dahlberg, Stefan, Jonas Linde (2016) ”Losing happily? The mitigating effect of democracy and quality of government on the winner-loser gap in political support.” International Journal of Public Administration.

Dahlberg, Stefan, Jonas Linde (2016) ”The Stability of the Winner-Loser Gap in Political Support: Evidence from a Swedish citizen panel.” International Political Science Review.

Dahlberg, Stefan, Jonas Linde, Sören Holmberg (2015) “Democratic Discontent in Old and New Democracies: Assessing the Importance of Democratic Input and Governmental Output” Political Studies.

Dahlberg, Stefan, Malin Forsberg & Per Hedberg (2008). ”Partiernas väljare 1956-2010.” I Oscarsson, Henrik och Holmberg, Sören Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006. Stockholm. Nordstedts Juridik.

Dahlberg, Stefan, Mikael J Persson (2014) “Different Surveys, Different Results? A Comparison of Two Surveys on the 2009 European Parliamentary Election.” West European Politics

Dahlberg, Stefan, Rebecka Åsbrink (2010) ”En omöjlig ekvation - En studie av partiernas informationsinsatser i Europaparlamentsvalet 2009.” Göteborg, University of Gothenburg, Report.

Dahlberg, Stefan, Sören Holmberg (2012) “Understanding satisfaction with the way democracy works: Democracy versus bureaucracy.” Göteborg, University of Gothenburg.

Dahlberg, Stefan, Sören Holmberg (2013) “Democracy and Bureaucracy: How their Quality Matters for Popular Satisfaction.” West European Politics.

Dahlberg, Stefan, Sören Holmberg (2016) ”The Importance of Electoral and Judicial Trust for Regime Support.” Review of Public Administration and Management.

Dalton, Russel J & Hans-Dieter Klingemann, ed. 2007. The Oxford Handbook of Political Behavior. Oxford: Oxford University Press.

Demker, Marie, Maria Oskarson (2012) ”Framgång ger framgång för Sverigedemokraterna? ”Omstritt omval / Linda Berg & Henrik Oscarsson (red.), Göteborg, SOM-institutet, University of Gothenburg.

Djerf, Monika och Hedberg, Per (1991). ”Bibliografi: Utbudet av skrifter och tidskriftsartiklar om kärnavfall och kärnkraft under åren 1971 – 1987.” Statens Kärnbränsle Nämnd (SKN). SKN-rapport 26. Stockholm.

Djerf-Pierre, Monika , Lennart Weibull, Olof Petterson, Jesper Strömbäck, Sören Holmberg (2006) ”Media and Elections in Sweden. Report from the Democratic Audit of Sweden 2006.” Stockholm, SNS Förlag.

Djerf-Pierre, Monika , Lennart Weibull, Olof Petterson, Jesper Strömbäck, Sören Holmberg (2006) ”Mediernas valmakt.” Stockholm, SNS Förlag.

Esaiasson, Peter , Lena Wängnerud (2015) “Political Parties and Political Representation.” The Oxford Handbook in Swedish Politics, Oxford, Oxford University Press.

Esaiasson, Peter ,Mikael Gilljam,David Karlsson (2013) ”Sources of Elite Democratic Satisfaction. How Elected Representatives Evaluate Their Political System” Stefan Dahlberg, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud (red) Stepping Stones. Research on Political Representation, Voting Behavior, and Quality of Government, Göteborg, University of Gothenburg.

Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud (2007) “Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad.” Stockholm, Norstedts juridik.

Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Mikael J Persson (2011) ”Medborgarnas demokratiuppfattningar.” Lycksalighetens ö. Holmberg, S., Weibull, L. & Oscarsson, H. (red).

Esaiasson, Peter, Patrik Öhberg (2016) ”The Moment You Decide You Divide – How Citizens and Politicians Assess Procedural Fairness.” The Annual American Political Science Association Meeting.

Esaiasson, Peter,Mikael Gilljam, Mikael J Persson (2012) ”På folkets sida? Synen på demokrati bland journalister, politiker och medborgare.” Svenska journalister 1989-2011 / Kent Asp (red.), Göteborg, University of Gothenburg.

Forsberg, Malin & Per Hedberg (2008). ”Väljarnas sakfrågeåsikter 1956-2010.” I Oscarsson, Henrik och Holmberg, Sören Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006. Stockholm. Nordstedts Juridik.

Forsberg, Malin & Per Hedberg (2011). ”Väljarnas sakfrågeåsikter 1956-2010.” Valforskningsprogrammets rapportserie 2011:3. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Forsberg, Malin, Per Hedberg & Henrik Oscarsson (2008). ”Väljarnas partier 1956-2010.” I Oscarsson, Henrik och Holmberg, Sören Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006. Stockholm. Nordstedts Juridik.

Forsberg, Malin, Per Hedberg & Henrik Oscarsson (2011). ”Väljarnas partier 1956-2010.” Valforskningsprogrammets rapportserie 2011:1. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Galais C., Patrik Öhberg, X. Coller (2016) ”Endurance at the Top: Gender and Political Ambition of Spanish and Swedish MPs.” Politics & Gender.

Gilljam, Mikael (2004) ”Ja-sidans skuldbörda” Oscarsson, H. & Holmberg, S. (red). Kampen om euron, Göteborg, Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Gilljam, Mikael ,Mikael J Persson (2010) “Leader Responsiveness in Off-Election Democracy.”Presenterad vid APSA, Washington DC, september .

Gilljam, Mikael ,Mikael J Persson (2015) ”Den allmänna opinionen: En introducerande handbok.” Liber.

Gilljam, Mikael Ola Jodal (2005) ”Demokratiutveckling i svenska kommuner. Del 3: Kommunala demokratisatsningar - vägen till en mer vital demokrati?” Göteborg, CEFOS.

Gilljam, Mikael Ola Jodal (2006) ”Kommunala demokratisatsningar - vägen till en mer vital demo­kra­ti?” Esaiasson, P. & Westerholm, A. (red). Deltagandets mekanismer : det politiska engagemangets orsaker och konsekvenser , Malmö, Liber.

Gilljam, Mikael, David Karlsson, Anders Sundell (2008) “Partiombud, individualister och väljardelegater. Folkvaldas representationsideologier på lokal och nationell nivå.”Papper presenterat vid Den XVII Nordiske Kommunalforskerkonferansen.

Gilljam, Mikael, David Karlsson, Anders Sundell (2010) “Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati ” Stockholm, Kommentus.

Gilljam, Mikael, David Karlsson, Anders Sundell (2010) “Representationsprinciper i riksdag och kommun.” Martin Brothén & Sören Holmberg: Folkets representanter. En bok om riksdagsledamöter och politisk representation i Sverige. , Göteborg, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Harteveld, Eelco, Dahlberg, Stefan, Kokkonen, Andrej & van der Brug, Wouter (2016) Gender Differences in Vote Choice: Social Cues and Social Harmony as Heuristics. British Journal of Political Science.

Hedberg, Per (1991). ”Kärnavfallsfrågan i svenska massmedier.” Statens Kärnbränsle Nämnd (SKN). SKN-rapport 47. Stockholm.

Hedberg, Per (1996) ”Passiva eller aktiva väljare.” I Gilljam, Mikael och Holmberg, Sören m fl 1996. Ett knappt ja till EU.

Hedberg, Per (1998) ”Political Participation”. I Jenssen, Anders Todal, Pesonen, Pertti and Gilljam, Mikael (eds).

Hedberg, Per (2006) ”Rekordlågt valdeltagande”. I Oscarsson, Henrik och Holmberg, Sören m fl. Europaval. Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Hedberg, Per (2009). ”Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktiga frågor för partival i riksdagsvalen 1979 – 2006.” Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Hedberg, Per (2009). ”Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skol- och utbildningsfrågor 1979 – 2006.” Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Hedberg, Per (2010) Henrik Oscarsson”Från rekordlågt till rekordhögt valdeltagande”. I Oscarsson, Henrik och Holmberg, Sören. Väljarbeteende i Europaval. Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet.

Hedberg, Per (2010). ”Valdeltagande i Sverige. Analyser av sociala och politiska faktorers betydelse för valdeltagandet i riksdagsvalen 1976 – 2006.” Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Hedberg, Per (2012). ”Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skol- och utbildningsfrågor 1979-2010.” Valforskningsprogrammets rapportserie 2012:3. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Hedberg, Per (2012).”Valdeltagande i Sverige. Analyser av sociala och politiska faktorers betydelse för valdeltagandet i riksdagsvalen 1976 – 2010.” Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Hedberg, Per , Sören Holmberg (2008) ”Svenska folkets åsikter om en slutförvaring av det använda kärnbränslet 1986 – 2007.” Göteborg, University of Gothenburg.

Hedberg, Per , Sören Holmberg (2009) “Party Influence on Nuclear Power Opinion in Sweden.” Paper presented at a Conference on Nuclear Power Attitudes in Western Europe Organized by the Project Phasing-Out and Phasing-In: The Comperative Politics and Policies of Nuclear Energy in Western Europe. Mannheim November 13-14 2009.

Hedberg, Per , Sören Holmberg (2011) “The Will of the People? Swedish Nuclear Power Policy.” Chapter on Nuclear Power Policy in Sweden written for the book project Phasing-Out and Phasing-In: The Comparative Politics and Policies of Nuclear Energy in Western Europe.

Hedberg, Per , Sören Holmberg (2012) ”Studies in Swedish Energy Opinion”. The Swedish National Election Studies and SOM-institute.

Hedberg, Per , Sören Holmberg (2013) “Energy Opinion Compared Across Time and Space.” University of Gothenburg.

Hedberg, Per Martin Bennulf, Per Arnt Pettersen, Pertti Pesonen (1998) “To Join or Not to Join. Three Nordic Referendums on Membership i the European Union.” Oslo: Scandinavien University Press.

Hedberg, Per, Göran Sundqvist (1998) ”Slutstation Oskarshamn?” I Lidskog, Rolf (red) 1998. Kommunerna och kärnavfallet. Carlssons bokförlag. Stockholm.

Hedberg, Per, Martin Bennulf (1994) ”Väljarna och folkomröstningen.” Stockholm: Norstedts Juridik.

Hedberg, Per, Martin Bennulf (1999) ”Utanför demokratin. Om det minskade valdeltagandets sociala och politiska rötter”. I Amnå, Erik (red) 1999. Valdeltagande i förändring. SOU 1999:132.

Hedberg, Per, Martin Bennulf, Henrik Oscarsson (2000) ”Vem bryr sig? En analys av valdeltagandet i det svenska Europaparlamentsvalet 1999”. I Valdeltagande och Europaparlamentsval. SOU 2000:81.

Hedberg, Per, Martin Bennulf, Henrik Oscarsson (2001) ”Lågt valdeltagande”. I Holmberg, Sören m fl. Europaopinionen. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören (2008) ”Swedish Opinion on the Swedish Membership in the European Union 1994-2007.” Göteborg, SOM-institutet.

Holmberg, Sören (2009) ”Candidate recognition in different lectoral systems.” The comparative study of electoral systems Ed Hans-Dieter Klingeman.

Holmberg, Sören (2009) ”Dynamic representation from above.” Workshop: "Comparative perspectives on political representation", Simon Fraser university, Vancouver 9-10 juli 2009.

Holmberg, Sören , Donald Granberg (2009) ”The political system matters.”

Holmberg, Sören , Hans Hernborn, Per Näsman (2006) ”Valu i allmänhetens tjänst.”

Holmberg, Sören , Lennart Weibull, Henrik Oscarsson (2011) ”Lycksalighetens ö.” Göteborg, University of Gothenburg.

Holmberg, Sören , Per Hedberg (2011) ”Party Influence on Nuclear Power Opinion in Sweden.” Göteborg, University of Gothenburg.

Holmberg, Sören , Per Hedberg (2011) ”The Will of the People?” Göteborg, University of Gothenburg.

Holmberg, Sören , Per Näsman (2009) ”Valu är public service.” Göteborg, University of Gothenburg.

Holmberg, Sören , Per Näsman (2010) ”Väljare i fokus.” Sveriges Television.

Holmberg, Sören och Hedberg Per (2009). ”Party Influence on Nuclear Power Opinion in Sweden.” Paper presented at a Conference on Nuclear Power Attitudes in Western Europe Organized by the Project Phasing-Out and Phasing – In: The Comperative Politics and Policies of Nuclear Energy in Western Europe. Mannheim November 13-14 2009.

Holmberg, Sören, Henrik Oscarsson (2004) ”Svenskt väljarbeteende.” Stockholm/Örebro: SCB.

Holmberg, Sören, Henrik Oscarsson (2004) ”Väljare : svenskt väljarbeteende under 50 år .” Norstedts juridik.

Holmberg, Sören, Henrik Oscarsson (2006) ”Europaval.” Göteborg, Göteborg University.

Holmberg, Sören, Jörgen Westerståhl & K. Branzén (1977). Väljarna och kärnkraften. Stockholm, Liber.

Holmberg, Sören, Lennart Weibull (2004) ”Ju mer vi är tillsammans. Tjugosju kapitel om politik, medier och samhälle.” SOM-undersökningen 2003. Göteborg, SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören, Lennart Weibull (2005) ”Lyckan kommer, lyckan går.” Göteborg, University of Gothenburg.

Holmberg, Sören, Lennart Weibull (2006) ”Du stora nya värld. Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle.” SOM-undersökningen 2005. Göteborg, SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören, Lennart Weibull (2007) ”Det nya Sverige : trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle.” SOM-undersökningen 2006. Göteborg, Göteborg University.

Holmberg, Sören, Lennart Weibull (2008) ”Skilda världar. Tretioåtta kapitel om politik, medier och samhälle.”Göteborg, University of Gothenburg.

Holmberg, Sören, Oscarsson, Henrik (2004) ”Ett knappt JA till euron.” Stockholm, SCB.

Jenssen, Anders Todal, Pertti Pesonen, and Mikael Gilljam, eds. 1998. To Join or Not to Join. Oslo: Scandinavian University Press.

Johansson, Bengt, Staffan Kumlin, Elin Naurin, Lena Wängnerud “Det politiska spelet. Medborgare, medier och politiker i den representativa demokratin.” (2014) Lund, Studentlitteratur.

Karlsson, David ,Mikael Gilljam (2014) ”Partier, representationsprinciper och bilderna av den svenska demokratin.” David Karlsson och Mikael Gilljam (red): Svenska politiker. Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun, Stockholm, Santérus förlag.

Karlsson, David ,Mikael Gilljam (2014) ”Politiker till vänster och höger.” David Karlsson och Mikael Gilljam (red): Svenska politiker. Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun, Stockholm, Santérus förlag.

Karlsson, David ,Mikael Gilljam (2014) ”Svenska politiker. Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommuner.” Stockholm, Santérus förlag.

Karlsson, David ,Mikael Gilljam (2014) ”Svenska politikers demokratisyn” David Karlsson och Mikael Gilljam (red): Svenska politiker. Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun, Stockholm, Santérus förlag.

Karlsson, David ,Mikael Gilljam (2014)”Politikerna i flernivåsystemet.” David Karlsson och Mikael Gilljam (red): Svenska politiker. Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun, Stockholm, Santérus förlag.

Kokkonen, Andrej, Eelco Harteveld, Wouter van der Brug and Stefan Dahlberg (2014) “The Gender Gap in Support for the Radical Right: Mediation, Moderation and variability between Parties, accepted for publication in Patterns of Prejudice.

Kumlin, Staffan (2004) ”The personal and the political: how personal welfare state experiences affect political trust and ideology.”New York, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Kumlin, Staffan (2004) ”Välfärdsmissnöje och EU-skepticism.” Oscarsson, H. & Holmberg, S. (red).Kampen om euron, Göteborg, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Kumlin, Staffan (2004) ”Väljarna, välfärdsstaten och den europeiska integrationen.” Gustavsson, S., Oxelheim, L. & Wahl, N. (red). EU, skatterna och välfärden, Stockholm, Santérus.

Kumlin, Staffan (2006) “Learning from Politics: The Causal Interplay between Government Performance and Political Ideology.” Journal of Public Policy.

Kumlin, Staffan, Oddbjørn Knutsen (2005) “Value Orientations and Party Choice “ Thomassen, J. (ed). The European Voter: a comparative study of modern democracies , Oxford, Oxford University Press.

Lagergren, Fredrika, Maria Oskarson (2015) ”Miljöpartiet: Med vittring på regeringsmakten” Statsvetenskaplig Tidsskrift.

Lelkes. Y, P Sniderman, Stefan Dahlberg (2012) “Muslim Immigrants and Political Agency: A New Perspective on Conflict Resolution.” MPSA 2012.

Lindvall, Johannes, Johan Martinsson, Henrik Oscarsson (2011) “The effects of hard times on party choice: Comparing electoral responses to two economic crises.” Conference on Dimensions of Economic Voting at Aarhus University.

Lindvall, Johannes, Johan Martinsson, Henrik Oscarsson (2013) ”Party choice in hard times: Group-specific responses to economic downturns in Sweden.” Electoral Studies.

Lundmark, Sebastian, Mikael Gilljam, Stefan Dahlberg (2013) “How to measure generalized trust: wordings, scales, and don’t knows.” World Association of Public Opinion Research 66:th Annual Conference.

Lundmark, Sebastian, Mikael Gilljam, Stefan Dahlberg (2016) “Measuring Generalized Trust. An Examination of Question Wording and the Number of Scale Points.” Public Opinion Quarterly.

Martin Brothén, Mikael Gilljam (2006) ”Mellanvalsdemokrati.” Valets mekanismer, Bäck, H. & Gilljam, M. (red)., Malmö : Liber.

Martin Brothén,Mikael Gilljam (2005) ”Mellanvalsdemokrati, Riksdagen i en ny tid. Bilaga 5. Sex rapporter till 2002 års riksdagskommitté". Framställning till riksdagen 2005/06:RS3, Stockholm: Sveriges Riksdag.

Martinsson, Johan (2013) ”Economic voting and partisan bias in economic perceptions.” ECPR general conference, Bordeaux, Konferensbidrag.

Martinsson, Johan (2012) ”Public perceptions of the economy. The importance of real world changes and of partisan predispositions.” The workshop on "Change in political attitudes: panels and experiments", Barcelona 2012, Confrence paper

Martinsson, Johan (2013) ”Economic voting in Sweden 1985-2010” Electoral Studies.

Martinsson, Johan , Stefan Dahlberg, Love Christensen (2013) “Change and Stability in Issue Ownership: The Case of Sweden 1979-2010.” Stepping Stones. Research on Political Representation, Voting Behavior, and Quality of Government, Göteborg, University of Gothenburg.

Naurin Elin, Patrik Öhberg (2013) ”Mandates and accountability. Comparing MPs’, candidates’ and citizens' perceptions of fulfillment of election promises.” Paper prepared for the American Political Science Association, Chicago August 29 – September 1 2013. Section: Comparative Politics. Panel: 11-21. Do parties keep their election promises? Thursday, Aug 29, 2013, 10:15 AM-12:00 PM.

Naurin, Elin (2011) ”Election Promises, Party Behaviour and Voter Perceptions.”Basingstokes, Palgrave Macmillan.

Naurin, Elin (2016) ”Do They Really Know? On Party Representatives’ Knowledge of the Extent to Which Their Parties Make Election Pledges.” Scandinavian Political Studies.

Naurin, Elin , Patrik Öhberg (2012) “Motivated reasoning. A comparative analysis of politicians' and citizens' perceptions of election promises.” Paper presented at the Midwestern Political Science Association, Chicago 11-15 April 2012. Section 27. Political Psychology. Panel 19. Reputations, Accountability, and Attributions of Responsibility.

Naurin, Elin Patrik Öhberg (2012) ”A comparative analysis of MP’s, candidates and citizens' perceptions of election promises.” Paper presented for the 2012 Annual Meeting of the American Political Science Association, New Orleans August 30- September 2, 2012. Panel 14.2 and 11.61 Do Parties Keep Their Election Promises? Co-sponsored by Section 14, Advanced Industrial Societies and Section 11, Comparative Politics. Thursday, Aug 30 2012, 8.00 AM – 9.45 AM.

Naurin, Elin, Henrik Oscarsson (2013) “Citizens’ Perceptions of Party Pledges.” Paper presented at the Annual Meeting of the Swedish Political Science Association in Växjö 26-28 September 2012.

Naurin, Elin, Patrik Öhberg (2013) "Mandates and accountability. Comparing MPs’, candidates’ and citizens' perceptions of fulfillment of election promises.” Paper prepared for the American Political Science Association, Chicago August 29 – September 1 2013. Section: Comparative Politics. Panel: 11-21. Do parties keep their election promises? Thursday, Aug 29, 2013, 10:15 AM-12:00 PM.

Naurin, Elin, Patrik Öhberg (2013) ”Call me maybe? Politicians’ views of citizen-initiated contacts with elected representatives. A survey and experiment with Swedish politicians.”Stepping stones. Research on Political Representation, Voting Behavior, and Quality of Governmen.

Nilsson, Åsa , Stefan Dahlberg, Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson (2008) ”Hur representativ är en självselekterad internetpanel? – En jämförelse mellan e-panelen, SOM-undersökningen och befolkningen.” Göteborg, SOM-institutet, Göteborgs universitet, Report.

Oscarsson, Henrik , Edvin Boije, Maria Oskarson (2016) ”The 2014 CSM Campaign Panel Study Report .” University of Gothenburg .

Oscarsson, H. (2000). Kontextuella förklaringar till variationer i politiskt deltagande. En analys av valdeltagandet i svenska riksdagsval 1956-1998. Uppsats framlagd vid politik- och demokratiseminariet, Institutt for Samfunnsforskning, ISF, Oslo.

Oscarsson, H. (2000). Korttidseffekter på svenska väljares röstningsbeteende, Uppsats för den norska statsvetarkonferensen i Tromsø den 10-12 januari 2000.

Oscarsson, H. (2000). Partiernas sympatikapital. Det nya samhället. SOM-rapport 24. S. Holmberg and L. Weibull. Göteborgs universitet, SOM-institutet: 279-286.

Oscarsson, H. (2000). Svenska folkets åsikter om utrikes- och säkerhetspolitik. Det nya samhället. SOM-rapport 24. S. Holmberg and L. Weibull. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Oscarsson, H. (2001). Den nya EU-dimensionen. EuropaOpinionen. S. Holmberg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, H. (2001). En mognare EU-opinion? EuropaOpinionen. S. Holmberg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, H. (2002). Mapping the European Party Space. Arbetspapper presenterat vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Göteborg, Göteborg.

Oscarsson, H. (2002). Partierna väljer sina väljare. Det våras för politiken. SOM-rapport 30. S. Holmberg and L. Weibull. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Oscarsson, H. (2002). Spår i framtiden. SOM-rapport 28. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Oscarsson, H. (2002). Ungdomars värderingar.

Oscarsson, H. (2002). Vad formar ungdomars värderingar?

Oscarsson, H. (2002). Valanalys i Nationalencyklopedins årsbok 2002. Stockholm, Bra Böcker.

Oscarsson, H. (2003). "Valanalys svenska dagbladet 17 sept." Svenska Dagbladet 17 september.

Oscarsson, H. (2003). Demokrati i nätverkssamhället. Demokratitrender. SOM-rapport 32. H. Oscarsson. Göteborg, SOM-institutet.

Oscarsson, H. (2003). Demokratitrender. SOM-rapport 32. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Oscarsson, H. (2003). Ideological Voting Under Different Constitutional Contexts. Paper presented at the 2003 ECPR Meeting in Marburg, 18-21 September 2003.

Oscarsson, H. (2003). Varför poströsta? Svenska poströstare. M. Brothén. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, H. (2003). Våra grundläggande värderingar. Fåfängans marknad. SOM-rapport 33. S. Holmberg and L. Weibull. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Oscarsson, H. (2004). Barnfamiljer röstar och prioriterar ungefär som alla andra. Rösträtt för barn - en demokratisk framtidsfråga? G. Gustafsson. Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, H. (2004). Mapping the European Party Space. The Electoral Connection. H. Schmitt and A. Roemmele. London, Routledge.

Oscarsson, H. (2004). Verkligen väljande väljare [Virtually Voting Voters]. Väljare. Svenskt väljarbeteende under 50 år [Voters. Fifty Years of Swedish Voting Behavior]. S. Holmberg and H. Oscarsson. Stockholm, Norstedts Juridik AB.

Oscarsson, H. (2004). Väljarnas EU-kunskaper [Voters EU-knowledge]. Kampen om euron [The Battle of the Euro]. H. Oscarsson and S. Holmberg. Göteborg university, Department of Political Science.

Oscarsson, H. (2005). Om individualisering. Det hyperindividualiserade samhället. U. Bjereld, M. Demker, J. Ekecrantz and A.-M. Ekengren. Umeå, Borea.

Oscarsson, H. (2006). Valdemokratins idealmedborgare. Valets mekanismer. H. Bäck and M. Gilljam. Malmö, Liber: 352 ;.

Oscarsson, H. (2007). "A Matter of Fact? Knowledge Effects on the Vote in Swedish General Elections, 1985-2002." Scandinavian Political Studies 30: 301-322.

Oscarsson, H. (2007). Medborgarna och riksdagsledamöterna tycker om demokratins spelregler. Stockholm, Grundlagsutredningen.

Oscarsson, H. (2007). PM om personröstningen i 2006 års riksdagsval. . S. Grundlagsutredningen.

Oscarsson, H. (2007). Så vill svenska folket bli styrt. Det nya Sverige. SOM-rapport 41. S. Holmberg and L. Weibull. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Oscarsson, H. (2007). The Ideological Response: Why Sweden said No to the Euro. Dynamics of referendum campaigns : an international perspective. C. H. d. Vreese. Basingstoke, Palgrave Macmillan.

Oscarsson, H. (2008). Det svenska val- och partisystemet. Mellan folkhem och Europa - svensk politik i brytningstid. L. Bennich Björkman and P. Blomqvist. Malmö, Liber.

Oscarsson, H. (2008). Media and Quality of Government: A research overview. QoG Working paper 12. Göteborg university, Department of political science, Quality of Government Institute.

Oscarsson, H. (2008). Partiledarkännedom. Skilda världar. SOM-rapport 44. S. Holmberg and L. Weibull. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Oscarsson, H. (2009). Identifying Voters Consideration Sets. . ECPR-conference. Potsdam, Germany.

Oscarsson, H. (2012). Näst bästa partier. I framtidens skugga. L. Weibull, H. Oscarsson and A. Bergström. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Oscarsson, H. (2013). Internetröstning och sju andra demokratiförslag. Vägskäl. SOM-rapport 55. L. Weibull, H. Oscarsson and A. Bergström. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Oscarsson, H. (2013). Väljarnas valrörelser. Kampen om opinionen. J. Strömbäck and L. Nord. Stockholm, SNS.

Oscarsson, H. (2016). Flytande väljare. Demokratistatistik rapport 21. Stockholm, Statistiska centralbyrån.

Oscarsson, H. and 1999 års författningsutredning (2001). Skilda valdagar och vårval? : forskningsrapporter. Stockholm, Fritzes offentliga publikationer.

Oscarsson, H. and M. Oskarson (1995). Ungdomar mellan vänster och höger. Ungdomars opinioner. SOM-rapport 15. G. Jarlbro. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Oscarsson, H. and M. Persson (2009). Piratpartiets sympatisörer. Svensk höst. SOM-rapport 46. S. Holmberg and L. Weibull. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Oscarsson, H. and M. Persson (2010). Unga väljare i Sverige. FOKUS10: En analys av ungas inflytande. D. Wohlgemuth. Stockholm, Ungdomsstyrelsen.

Oscarsson, H. and M. Rosema (2008). Identifying consideration sets in European Parliamentary Elections. Proposal of including new questions on consideration sets in the European Election Studies 2009. . University of Gothenburg, Department of Political Science.

Oscarsson, H. and S. Holmberg (2004). Kampen om euron [The Battle over the Euro]. Göteborg University, Department of Political Science.

Oscarsson, H. and S. Holmberg (2006). Europaval [European Elections]. University of Gothenburg, Department of Political Science.

Oscarsson, H. and S. Holmberg (2008). Alliansseger. Redogörelse för 2008 års valundersökning i samarbete mellan Statistiska centralbyrån och statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Stockholm, SCB.

Oscarsson, H. and S. Holmberg (2008). Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006. [Government Turnover. Voting behavior in the 2006 Election]. Stockholm, Norstedts Juridik.

Oscarsson, H. and S. Holmberg (2008). Väljarkunskap. Tabellsammanställning. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (http://www.valforskning.pol.gu.se).

Oscarsson, H. and S. Holmberg (2011). Åttapartivalet 2010. En redogörelse för 2010 års valundersökning i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och Statistiska centralbyrån. Stockholm, SCB.

Oscarsson, H. and S. Holmberg (2013). Nya svenska väljare [The New Swedish Voter]. Stockholm, Norstedts Juridik.

Oscarsson, H. and S. Holmberg (2016). Electoral Behavior (section). The Oxford Handbook of Swedish Politics. J. Pierre. London, Oxford university press.

Oscarsson, H. and S. Holmberg (2016). Issue Voting Structured by Left-Right Ideology. The Oxford Handbook of Swedish Politics. J. Pierre. London, Oxford university press.

Oscarsson, H. and S. Holmberg (2016). Svenska väljare. Stockholm, Wolters Kluwer.

Oscarsson, H. and S. Holmberg, Eds. (2004). Kampen om euron. Valundersökningar, 22. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, H. and S. Holmberg, Eds. (2010). Väljarbeteende i Europaval [Voting behavior at European Elections]. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, H. and SOM-institutet (2002). Spår i framtiden : Ung-SOM-undersökningen, Västsverige 2000. Göteborg, SOM-institutet Univ.

Oscarsson, H. and SOM-institutet (2003). Demokratitrender. Göteborg, SOM-institutet, Univ.

Oscarsson, H., Ed. (2001). Skilda valdagar och vårval. Forskningsrapporter utgivna av 1999 års Författningsutredning. [Separate Elections and Spring Elections. Reports from the Committee of the Swedish Constitution]. SOU 2001:65. Stockholm, Justitiedepartementet.

Oscarsson, H., et al. (1997). The Concept of Party Set. A Viable Approach or Just Another Way to Slice the Same Cheese? Göteborg University, Department of Political Science.

Oscarsson, H., et al. (2005). Nej till euron [Elektronisk resurs]. Stockholm

Oscarsson, H., et al. (2006). Europaval. Göteborg, Svenska valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Oscarsson, H., et al. (2008). "Att hålla ord: partiers löftesgivande och löftesuppfyllande." Statsvetenskaplig Tidskrift 2008(1): 114-118.

Oscarsson, Henrik , Sören Holmberg (2004) ”Ett klart NEJ till euron.” Stockholm: SCB.

Oscarsson, Henrik , Sören Holmberg (2004) ”Kampen om euron.” Göteborg, Göteborg University, Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik , Sören Holmberg (2004) ”Nej till euron. Demokratistatistik: Rapport 4.” Stockholm: SCB.

Oscarsson, Henrik , Sören Holmberg (2004) ”Swedish voting behavior.” Göteborg, Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik , Sören Holmberg (2004) ”Väljartrender. Demokratistatistik: Rapport 2.” Stockholm: SCB.

Oscarsson, Henrik , Sören Holmberg (2005) ”Ett avslaget val.” Göteborg University.

Oscarsson, Henrik , Sören Holmberg (2008) ”Regeringsskifte : väljarna och valet 2006.” Stockholm, Norstedts Juridik.

Oscarsson, Henrik , Sören Holmberg (2010) ”Party Leader Effects on the Vote.” Political Leaders and Democratic Elections. Cees Aarts, André Blais & Hermann Schmitt. Oxford: Oxford University.

Oscarsson, Henrik , Sören Holmberg (2010) ”Väljarbeteende i Europaval.” Göteborg, University of Gothenburg.

Oscarsson, Henrik , Sören Holmberg (2011) ”Swedish Voting Behavior.” Göteborg, University of Gothenburg.

Oscarsson, Henrik , Sören Holmberg (2011) ”Svenska europaval.” Stockholm, Statistiska centralbyrån.

Oscarsson, Henrik , Sören Holmberg (2011) ”Åttapartivalet 2010.” Stockholm, Statistiska centralbyrån.

Oscarsson, Henrik , Sören Holmberg (2013) ”Nya svenska väljare.” Stockholm, Norstedts Juridik.

Oscarsson, Henrik , Sören Holmberg (2015) ”Swedish Voting Behavior.” Göteborg, University of Gothenburg.

Oscarsson, Henrik, Stefan Dahlberg, Richard Öhrwall (2007) ”Större tillgänglighet gav fler förtidsröster.” SCB Serie:A05 Välfärd Artikelnummer:A05ST0704.

Oskarson, Maria (2004) ”Varför euron splittrar Sverige?” Oscarsson, H. & Holmberg, S. (red). Kampen om Euron, Göteborg, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Oskarson, Maria (2005) “Social Structure and Party Choice” Thomassen, J. (ed). European Voter : a comparative study of modern democracies, Oxford, Oxford university press.

Oskarson, Maria (2007) "Att koda klass." Valundersökningarnas klasschema i jämförelse med EGP och ESeC.

Oskarson, Maria (2011) ”Vi och dom – varför sociala skiljelinjer har betydelse för inställning till europeisk integration.” Henrik Oscarsson och Sören Holmberg (red) Väljarbeteende i Europaval. University of Gothenburg.

Oskarson, Maria (2015) “The Never-Ending Story of Class Voting in Sweden ” Pierre, Jon (ed) Oxford Handbook of Swedish Politics. , Oxford, Oxford University Press.

Oskarson, Maria, Edvin Boije, Henrik Oscarsson (2014) ”Consideration and Choice: Analyzing Party Choice in the Swedish European Election. “ Scandinavian Political Studies.

Oskarson, Maria, Edvin Boije, Henrik Oscarsson (2015) ”Consideration Sets for Party Choice: Size, Content, Stability and Relevance.” University of Gothenburg.

Oskarson, Maria, Franklin, M., Mackie, T. Valen H. m fl (reprinted and partly revised edition): (2012) Electoral Change , ECPR, ECPR Press Classics.

Oskarson, Maria, Henrik Oscarsson, Edvin Boije (2014) ”How Voters Make up Their Minds: Consideration Set Models for Party Choice in European and National Elections.” CSM-Report 2014.

Oskarson, Maria, Marie Demker (2015) ”Room for Realignment: The Working-Class Sympathy for Sweden Democrats.” Government and Opposition.

Paper presented at the Poltics Seminar, University of Stirling, 26 February 2008.

Persson, Mikael J , Johan Martinsson (2016) “Patrimonial Economic Voting and Asset Value – New Evidence from Taxation Register Data.” British Journal of Political Science.

Persson, Mikael J,Mikael Gilljam (2016) "Unequal Political Responsiveness in the Welfare State? Testing the Opinion-policy Link in Sweden.” Paper presented at the American Politicacl Science Association.

Persson, Mikael J,Mikael Gilljam (2016) ”Testing the Opinion-policy Link in Sweden” Papper presented at the Midwest Political Science Assocation Annual Meeting.

riksdagsvalen 1979-2010.” Valforskningsprogrammets rapportserie 2012:2. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Rydgren, Jens, Maria Oskarson, Marie Demker (2012) “Another kind of class voting - The working class sympathy for Sweden Democrats” Class politics and the radical right / edited by Jens Rydgren, London , Routledge.

Sandstig, Gabriella , Sören Holmberg (2010) ”Förtroendet för Riksrevisionen 2009.” SOM-rapport nr 2010:04. Göteborg, University of Gothenburg.

Solevid, Maria (2016) ”Gränslöst politiskt deltagande” Svenska utlandsröster, Göteborg, University of Gothenburg.

Strömbäck, Jesper, Ann-Cathrine Jungar, Stefan Dahlberg (2016) “Sweden: No Longer a European Exception.” Populist Political Communication in Europe , London, Routledge.

Särlvik, Bo & Ivor Crewe (1983). Decade of Dealignment. The Conservative Victory of 1979 and Electoral Trends in the 1970s. Cambridge, Cambridge University Press.

Särlvik, Bo & Richard Rose (1974). Electoral behavior: a comparative handbook. London, Collier Macmillan.

Thomassen, Jacques, ed. 2005. The European Voter. Oxford: Oxford University Press.
Weibull, Lennart , Sören Holmberg (2009) ”Svensk höst.” Göteborg, University of Gothenburg.

de Vreese, Claes, Ed. 2007. The Dynamics of Referendum Campaigns. An International Perspective. London: Routledge.

Weibull, Lennart , Sören Holmberg (2010)” Nordiskt Ljus.” Göteborg, SOM-Institutet.

Wängnerud, Lena (2005) “Effekter av ökad kvinnorepresentation.” SOU 2005:66. Forskarrapporter till Jämställdhetspolitiska utredningen.

Wängnerud, Lena (2005) “Testing the Politics of Presence Empirically. The Case of Women’s Representation in the Swedish Riksdag 1985-2002.” Paper presented at the 3rd ECPR Conference Budapest 8-10 September.

Wängnerud, Lena (2008) ”Politiska entreprenörer tar plats.” Forskning och Framsteg.

Wängnerud, Lena (2009) ”Women in Parliaments. Descriptive and Substantive Representation.” Annual Review of Political Science.

Wängnerud, Lena (2010) ”Dimished gender differences in the Swedish Parliament .” Paper delivered at the Annual Meeting of the Swedish Political Science Association, Sept. 30-Oct.2, 2010.

Wäng

nerud, Lena (2010) ”Minskade könsskillnader i Sveriges riksdag.” Folkets representanter. En bok om riksdagsledamöter och politisk representation i Sverige. Martin Brothén & Sören Holmberg (red), Göteborg, University of Gothenburg.

Wängnerud, Lena (2011) ”Politics of Presence or Feminist Awareness? Two Perspectives on Gender Dynamics in Parliament.” Bortom rösträtten. Kön, politik och medborgarskap i Norden red. Lenita Freidenvall & Josefin Rönnbäck , Samtidshistoriska institutet.

Wängnerud, Lena (2011) ”Testing the Politics of Presence A Comparative Study on the Importance of Gender, Class, and Ethnicity in the Swedish Parliament.” Paper presented at NOPSA, the Nordic Political Science Association Meeting August 9-12, 2011, Vasa, Finland, Section “Mångfald och integration i Norden”.

Wängnerud, Lena (2012) ”Viner partipiskan hårdare i partier med vågmästarroll? ” Tungan på vågen : vågmästare och balanspartier / red.: Jenny Björkman & Björn Fjæstad ; teckningar: Stina Eidem, Göteborg, Makadam förlag, Kapitel i bok.

Wängnerud, Lena (2013) ”Beyond Presence. The Principles of Gender-Sensitive Parliaments.” Annual Meeting of the American Political Science Association, August 29–September 1, 2013.

Wängnerud, Lena (2015) “The Principles of Gender-Sensitive Parliaments.” New York, Routledge.

Wängnerud, Lena, Anna Högmark (2014) ”Den politiska betydelsen av kön.” Svenska politiker. Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun, Stockholm, Santérus Förlag.

Wängnerud, Lena, Maria Oskarson (2013) “The Story of the Gender Gap in Swedish Politics. Only Partially Diminishing Differences” Stepping stones : research on political representation, voting behaviour, and quality of government / Stefan Dahlberg, Henrik Oscarsson, Lena Wägnerud (editors), University of Gothenburg.

Wängnerud, Lena, Stefan Dahlberg, Henrik Oscarsson (2013) ”Stepping Stones. Research on Political Representation, Voting Behavior, and Quality of Government.” Göteborg, University of Gothenburg.

Xezonakis, Georgios, S Kosmidis, Stefan Dahlberg (2016) ”Can electors combat corruption? Institutional arrangements and citizen behaviour.” European Journal of Political Research.

Öhberg Patrik (2006) “Politiker med karriärambitioner – en omöjlig självklarhet” Valets mekanismer , Stokholm , Liber.

Öhberg Patrik (2010) “Politicians’ Personal Career Ambitions and Corruption – a working relationship.” The Quality of Government Institute, Berlin.

Öhberg Patrik (2011) “Politiker med karriärambitioner – en omöjlig självklarhet: En studie om karriärambitionernas betydelse i den representativa demokratin.” Doctoral thesis.

Öhberg Patrik (2015) “Partipolitikernas karriärer.” Hagevi, M. (Red.) Partier och partisystem, Lund, Studentlitteratur.

Öhberg Patrik (2017) ” The Implications of Career Ambition in Representative Democracy.” University press Kansas.

Öhberg Patrik, Lena Wängnerud (2017) “Testing the Impact of Political Generations: The Class of 94 and Pro-feminist Ideas in the Swedish Riksdag.” Scandinavian Political Studies.

Öhberg, Patrik (2015) ”Kandidaterna och personvalet.” Berg, L. & Oscarsson, H. (Red.) 20 år med personvalet , Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Avhandlingar

Solevid, Maria (2010). Voices from the welfare state : dissatisfaction and political action in Sweden. Gothenburg: Department of Political Science, University of Gothenburg.

Naurin, Elin (2009). Promising democracy : parties, citizens and election promises. Gothenburg: Department of Political Science, University of Gothenburg.

Dahlberg, Stefan (2009). Voters Perceptions of Party Politics – A multilevel Approach. Göteborg studies in politics, 117. Göteborg: Livréna AB.

Martinsson, Johan (2009). Economic Voting and Issue Ownership. An Integrative Approach. Göteborg studies in politics, 115. Göteborg: Geson.

Brothén, Martin (2002). I kontakt med omvärlden. Riksdagsledamöter och internationaliseringen. Göteborg studies in politics, 75. Stockholm: SNS förlag.

Kumlin, Staffan (2002). The personal and the political: how personal welfare state experiences affect political trust and ideology. Göteborg studies in politics, 78. Göteborg: Dept. of Political Sciense.

Håkansson, Nicklas (1999). Valretorik: om politiskt språk i partipropagandan. Göteborg studies in politics, 65. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen. Univ. distributör.

Oscarsson, Henrik (1998). Den svenska partirymden. Väljarnas uppfattningar om konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Wängnerud, Lena (1998). Politikernas andra sida: om kvinnorepresentation i Sveriges riksdag. Göteborg studies in politics, 53. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.

Grétar, Thór, Eythòrsson (1998). Kommunindelningspolitik i Island: staten, kommunen och folket om kommunsammanslagningar. Göteborg studies in politics. Göteborg: Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS).

Hagevi, Magnus (1998). Bakom riksdagens fasad. Göteborg studies in politics, 55. Göteborg: Akademiförl./Corona.

Choe, Yonhyok (1997). How to manage free and fair elections: a comparison of Korea, Sweden and the United Kingdom. Göteborg studies in politics, 44. Göteborg: Dept. of Political Science.

Darnolf, Staffan (1997). Democratic electioneering in southern Africa: the contrasting cases of Botswana and Zimbawe. Göteborg studies in politics, 45. Dept. of Political Science.

Widfeldt, Anders (1997). Linking parties with people?: party membership in Sweden 1960-1994. Göteborg studies in politics, 46. Göteborg: Dept. of Political Science. Statsvetenskapliga institutionen. Univ. distributör.

Roth, Per-Anders (1996). Riket, valkretsen och hemkommunen: lokal och regional representation i den svenska riksdagens sista andra kommare 1969. Göteborgs studies in politics, 36. Göteborg: Univ.

Oskarson, Maria ( 1994). Klassröstning i Sverige. Rationalitet, Lojalitet eller bara slentrian. Stockholm: Nerenius & Santerus.

Esaiasson, Peter (1990). Svenska valkampanjer 1866-1988. Stockholm: Allmänna förlaget.

Gilijam, Mikael (1988). Svenska folket och löntagarfonderna. En studie i politisk åsiktsbildning. Lund, Studentlitteratur.

Holmberg, Sören (1974). Riksdagen representerar svenska folket. Empiriska studier i representativ demokrati. Lund, Studentlitteratur.

Särlvik, Bo (1970). Electoral Behavior in the Swedish Multiarty System. Disseration. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Presentationer

2016

SNES-presentation Stockholm 2016-10-17

2015

Partiuppsättningsmodeller för väljarbeteende 2015

SCB Demokratidagen supervalåret 2014

Presentation av personvalsprojektet 2015-05-26

SNES-presentation 2015-01-26

Rapportserie

2016

Holmberg, Sören (2016). Voting Behavior in US Presidential Elections
- A Graphical Story
. Valforskningsprogrammets rapportserie 2016:4. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Henrik Oscarsson
Flytande väljare
Denna rapport är den tjugoförsta som ges ut av Statistiska centralbyrån (SCB) i serien Demokratistatistik. Den baseras på de intervju- och enkät undersökningar som SCB, i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, genomförde i samband med 2014 års riksdags- och Europaparlamentsval.

Per Hedberg och Sören Holmberg
Vägning för politiskt intresse med hänsyn taget till svarsbortfallet i Valundersökningarna.
Valforskningsprogrammets rapportserie rapport 2016:03
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Josefin Åström
En fallstudie av Feministiskt initiativs väljare i 2014 års riksdagsval
Valforskningsprogrammets rapportserie rapport 2016:02
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Boije, Edvin, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson
The 2014 CSM Campaign Panel Study Report
Report 2016:1
University of Gothenburg: Department of Political Science

2015

Hedberg, Per (2015).
Väljarnas sakfrågeåsikter 1956 - 2014
Valforskningsprogrammets rapportserie 2015:07
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Hedberg, Per (2015).
Väljarnas partier 2014
Valforskningsprogrammets rapportserie 2015:06.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2015).
Swedish Voting Behavior
Report 2015:05
University of Gothenburg: Department of Political Science

Boije, Edvin, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson (2015).
Finding the Tie-Breakers: The formation of Consideration Set and Final Party Choice
Report 2015:04
University of Gothenburg: Department of Political Science

Berg, Linda & Henrik Oscarsson, Red. (2015).
20 år med personval.
Valforskningsprogrammets rapportserie 2015:03.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog, Tryggvason, Per & Per Hedberg (2015).
Swedish national election studies program method report. Super election edition
Report 2015:02
University of Gothenburg: Department of Political Science.

Oskarson, Maria, Henrik Oscarsson & Edvin Boije (2015).
Consideration Sets for Party Choice: Size, Content, Stability and Relevance
Report 2015:01 of the Swedish National Election Studies Program. University of Gothenburg: Department of Political Science.

 

2014

Oskarson, Maria, Henrik Oscarsson & Edvin Boije (2014).
Consideration and Choice: Analyzing Party Choice in the Swedish European Election. Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:14. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen. 

Oleskog Tryggvason, Per (2014).
Vikten av vikter: Sammanställning av viktade resultat från SVTs vallokalsundersökning 2014
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:13.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Boije, Edvin (2014).
Valrörelsepanelen 2014: En första resultatrapport
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:12.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Centerpartiet
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:11.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Folkpartiet
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:10.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Vänsterpartiet
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:09.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Moderaterna
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:08.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Miljöpartiet
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:07.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Sverigedemokraterna
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:06.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Kristdemokraterna
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:05.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Socialdemokraterna
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:04.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oskarson, Maria Henrik Oscarsson & Edvin Boije
How Voters Make up Their Minds: Consideration Set Models for Party Choice in European and National Elections.
Report 2014:03 of the Swedish National Election Studies Program. University of Gothenburg: Department of Political Science.

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvärdering av Sveriges televisions valkompassfrågor inför Europaparlamentsvalet 2014 (tabellrapport).
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:02.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Oleskog Tryggvason, Per & Oscarsson, Henrik (2014).
Utvärdering av Sveriges televisions valkompassfrågor 2014.
Valforskningsprogrammets rapportserie 2014:01.
Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

 

2013 

Hedberg, Per & Holmberg, Sören (2013). Energy Opinion Compared Across Time and Space Valforskningsprogrammets rapportserie 2013:2. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Holmberg, Sören (2013). Voting Behavior in US Presidential Elections - A Graphical Story. Valforskningsprogrammets rapportserie 2013:1. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

2012

Hedberg, Per (2012). Analyser av sociala och politiska faktorers betydelse för valdeltagandet i riksdagsvalen 1976 - 2010. Valforskningsprogrammets rapportserie 2012:6. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Holmberg, Sören & Hedberg, Per (2012). Studies in Swedish Energy Opinion. Valforskningsprogrammets rapportserie 2012:5. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Hedberg, Per (2012). Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem 1987-2010. Valforskningsprogrammets rapportserie 2012:4. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Hedberg, Per (2012). Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skol- och utbildningsfrågor 1979-2010. Valforskningsprogrammets rapportserie 2012:3. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Hedberg, Per (2012). Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktiga frågor för partival i riksdagsvalen 1979-2010. Valforskningsprogrammets rapportserie 2012:2. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Holmberg, Sören (2012). Voting Behavior in US Presidential Elections - A Graphical Story. Valforskningsprogrammets rapportserie 2012:1. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

2011

Holmberg, Sören & Hedberg, Per (2011). The Will of the people?
Swedish Nuclear Power Policy
. Valforskningsprogrammets rapportserie 2011:6. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Holmberg, Sören & Hedberg, Per (2011). Party Party Influence on Nuclear Power Opinion in Sweden. Valforskningsprogrammets rapportserie 2011:5. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2011) Swedish voting behavior. Report 2011:4 of the Swedish National Election Studies Program. University of Gothenburg: Department of Political Science.

Forsberg, Malin & Per Hedberg (2011). Väljarnas sakfrågeåsikter 1956-2010. Valforskningsprogrammets rapportserie 2011:3. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Dahlberg, Stefan, Malin Forsberg & Per Hedberg (2011). Partiernas väljare 1956-2010. Valforskningsprogrammets rapportserie 2011:2. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Forsberg, Malin, Per Hedberg & Henrik Oscarsson (2011). Väljarnas partier 1956-2010. Valforskningsprogrammets rapportserie 2011:1. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2011) Åttapartivalet 2010. Redogörelse för 2010 års valundersökning i samarbete mellan Statistiska centralbyrån och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Stockholm: SCB.

2010

Holmberg, Sören & Hedberg, Per (2010). The Will of the People? Swedish Nuclear Power Policy. Göteborgs Universitet: Statsvetenskapliga Institutionen.

Oscarsson, Henrik and Persson, Mikael. 2010. "Unga väljare i Sverige 1956–2006" In Wohlgemuth, Daniel (ed) FOKUS10: En analys av ungas inflytande. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. Grafisk presentation av unga väljare i Sverige 1956-2006.

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören (2010) Swedish Voting Behavior. Göteborgs Universitet: Statsvetenskapliga Institutionen.

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören (2010) Svenskt väljarbeteende  1956-2006. Göteborgs universitet: Valforskningsprogrammet (engelska).

2009

Hedberg, Per (2009) Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skol- och utbildningsfrågor 1979-2006. Göteborgs universitet: Valforskningsprogrammet.

Hedberg, Per (2009) Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktiga frågor för partival i riksdagen 1979-2006. Göteborgs universitet: Valforskningsprogrammet. 

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2009) Därför vann Alliansen. En sammanfattning av några resultat från valundersökningen 2006 i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och Statistiksa Centralbyrån. Stockholm: SCB.

2008

Holmberg, Sören (2008). Voting Behavoir in US Presidential Elections - a graphical story. En sammantfattande presentation med data från det amerikanska presidentvalet 2008. Göteborgs Universitet: Valforskningsprogrammet.

Nilsson, Åsa, Jonas Ohlsson, Stefan Dahlberg & Henrik Oscarsson (2008). Hur representativ är en självrekryterad Internetpanel? En jämförelse mellan e-panelen, SOM-undersökningarna och befolkningen. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg. (2008) Alliansseger.Redogörelse för 2006 års valundersökning i samarbete mellan Statistiska centralbyrån och Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Stockholm: SCB Allmänna Valen Del 4.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2008) Väljarkunskap. Uppdaterade tabeller för kapitlet "Okunniga väljare?" ur boken "Väljare. Svenskt väljarbeteende under 50 år". Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

2007

Holmberg & Oscarsson (2007) Swedish Voting Behavior. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Dahlberg, Stefan, Henrik Oscarsson & Richard Öhrwall (2007) Förtidsröstningsreformens effekter på väljarnas röstbenägenhet. Rapport för Justitiedepartementet. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik (2007). Medborgarna och riksdagsledamöterna tycker om demokratins spelregler.Rapport för grundlagsutredningen. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Martinsson, Johan (2007) Värdet av valdeltagande. Rapport för grundlagsutredningen. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

2005

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2005). Ett avslaget val. Redogörelse för 2004 års Europaparlamentsvalundersökning. Samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och Statistiksa Centralbyrån. Stockholm: SCB.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2005). Nej till Euron. Demokratistatistik nr 4. SCB.

2004

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2004). Ett klart nej till euron. Reodgörelse för 2003 års folkomröstningsundersökning i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och Statistiska Centralbyrån. Stockholm: SCB.

Holmberg, Sören & Henrik Oscarsson (2004). Swedish Voting Behavior. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Holmberg, Sören & Henrik Oscarsson (2004). Svenskt väljarbeteende. Redogörelse för 2002 års valundersökning. Stockholm/ Örebro, SCB.

Holmberg, Sören & Henrik Oscarsson (2004). Väljartrender. Demokratistatistik nr 2. Stockholm: SCB.

1999

Holmberg, Sören (1999). Partiröstning och personröstning. Redogörelse för 1998 års valundersökning genomförd i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs univeristet och Statistiska centralbyrån. Stockholm, SCB.

1957

Westerståhl, Jöregn & Bo Särvik (1957). Svensk valrörelse 1956: arbetsrapport I: intervjuundersökningen. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Statliga utredningar

Forskare knutna till Valforskningsprogrammet deltar regelbundet i forskarantologier och utredningar inom ramen för Statens Offentliga Utredningar (SOU).

Oscarsson, Henrik (2007). Medborgare och riksdagsledamöter tycker om demokratins spelregler. Rapport till Grundlagsutredningen. I SOU 2008:43.

Martinsson, Johan (2007). Värdet av valdeltagande. Rapport till grundlagsutredningen. SOU 2007:84.

Oscarsson, Henrik red. (2001). Skilda valdagar och vårval. SOU 2001:65. Stockholm: Justitiedepartementet (Fritzes).

Holmberg, Sören (1999). Representativ demokrati. SOU 1999:64. Demokratiutredningens skriftserie nr XX. Stockholm, Justitiedepartementet.

Oscarsson, Henrik (1999) Demokratiopinioner. SOU 1999:80 Demokratiutredningens skriftserie nr 26. Stockholm: Justitiedepartementet.

Holmberg, Sören & Tommy Möller [red] (1999). Premiär för personval. Forskningsrapporter utgivna av Rådet för utvärdering av 1998 års val. SOU 1999:92. Stockholm, Justitiedepartementet.

Gilljam, Mikael & Tommy Möller (1996). Från medlemspartier till väljarpartier. I På medborgarnas villkor. En demokratisk infrastruktur. SOU 1996:162. Stockholm, Inrikesdepartementet.

Oskarson, Maria & Henrik Oscarsson (1994). De unga väljarna 1968-1991 — dunungar eller stormsvalor? I Ungdomars välfärd och värderingar. SOU 1994:73. Stockholm, Norstedts Juridik.

Westerståhl, Jörgen, Red. (1993). Person och parti. Studier i anslutning till personvalskommitténs betänkande Ökat personval. SOU 1993:63. Stockholm, Justitiedepartementet.

Johansson, Folke. 1987. Delad röstning. I Folkstyrelsens villkor. Betänkande av folkstyrelsekommittén. SOU 1987:6. Stockholm: Justitiedepartementet.

Särlvik, Bo (1959). Opinionsbildningen vid folkomröstningen 1957. Stockholm, SOU 1959:10

 

Valforskningsprogrammet på Twitter

Sidansvarig: Dennis Andersson|Sidan uppdaterades: 2017-05-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?