Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Är du utvald att medverka i Valundersökningen 2019?

Välkommen till Valundersökningen 2019! För att komma till inloggningssidan för webbenkäten följer du den här länken till Statistiska Centralbyrån.

Vi rekommenderar att du använder en läsplatta eller dator för att svara på webbenkäten.

Om Valundersökningen 2019

Valundersökningen 2019 är den 29:e nationella studien som genomförs i Sverige sedan 1956. Datainsamlingen sker i samarbete mellan SCB och Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet, med infrastrukturstöd från Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Undersökningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Läs mer om undersökningen i vår broschyr. Har du synpunkter på undersökningen kan du kontakta oss via mejl eller telefon (031-786 68 91). Nedan kan du ta del av fler frågor och svar om Valundersökningen 2019.   

Frågor och svar om Valundersökningen 2019

 

 • Vad är Valforskningsprogrammet?

  Valforskningsprogrammet är ett forskningsprojekt som sedan 1950-talet bedrivs vid Göteborgs universitet. Huvudsyftet är att beskriva och analysera utvecklingen av den svenska representativa demokratin med fokus på val och väljare. Studien ger oss en unik möjlighet att beskriva väljares uppfattningar, attityder och beteenden i samband med valen. Forskningen är en del av den svenska demokratistatistiken.

 • Varför har just jag valts ut att delta?

  Att du har blivit utvald beror helt på slumpen. Inför varje ny valundersökning dras ur befolkningsregistret ett slumpmässigt statistiskt urval av röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18–80 år, boende i hela Sverige. De som valts ut representerar ett Sverige ’i miniatyr’. 

 • Ska jag svara, jag är inte så insatt i samhällsdebatten?

  I Valundersökningarna är allas svar lika viktiga. Det är viktigt för undersökningens tillförlitlighet att så många som möjligt medverkar, även personer som kanske inte är särskilt intresserade av politik och samhällsfrågor. För att kunna studera samhällsopinioner är det lika värdefullt för oss att veta vilka uppfattningar du har som det är att veta vad du inte har någon uppfattning om. Vi vet att ifyllandet kan kräva en del av dig. Men vi hoppas ändå att du kan ta dig tid att svara på frågorna.

 • Kan jag låta någon annan svara i mitt ställe?

  Att delta i vetenskapliga undersökningar är alltid frivilligt. Den vetenskapliga metod som undersökningen bygger på gör att du inte kan låta någon annan svara åt dig. Då skulle undersökningen inte ge en rättvisande bild av svenska väljare. Om du har frågor om ditt deltagande, hör gärna av dig till oss: Ring SCB: 010-479 69 30. Om du vill tala med forskarna i Göteborg ring: 031-786 11 99 eller 031-786 68 91. E-post: valforskning@pol.gu.se

 • Vem är det som betalar för undersökningen?

  Valforskarna vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg har uppdrag från Riksdagen att genomföra väljarundersökningar i samband med varje val. Valundersökningen 2019 finansieras genom ett särskilt uppdrag till Göteborgs universitet. Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond har också bidragit till studien genom sitt stöd till nationell forskningsinfrastruktur. SCB ansvarar på uppdrag från Göteborgs universitet för utskick och insamling av enkäten.

 • Hur används resultaten?

  Resultaten från Valundersökningarna presenteras i böcker, rapporter och forskningsartiklar. Det är viktigt för oss att resultat från studierna kommer alla till del. Allt material som publiceras vid Valforskningsprogrammet är tillgängligt för gratis nedladdning på vår hemsida. Förutom vid Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet kan uppgifterna som hör till undersökningen komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas av statistiksekretess.

  Resultatet av undersökningarna används av forskare som tar fram statistik om hur den svenska demokratin mår och utvecklas. Forskningsresultaten används inom skolundervisning, som underlag för utredningar och beslut samt i samhällsdebatten.

 • Får jag någon ersättning?

  Som tack för din medverkan erbjuder vi ett presentkort värt 50 kronor. Den främsta belöningen för de svar du lämnar är dock att du bidrar till svensk demokratiforskning och till vår förståelse för det samhälle vi bor i. Dina svar bidrar till att ge en så bra bild som möjligt av hur den svenska demokratin fungerar i samband med valen.

 • Hur mår valdemokratin?

  Det viktigaste syftet med Valundersökningarna är att öka kunskapen om hur den svenska demokratin fungerar. Resultatet utgör ett väsentligt underlag för debatten om inflytande- och demokratifrågor i Sverige.

 • Används Valundersökningen för internationell forskning?

  Ja, den svenska Valundersökningen 2019 är också en del av en större internationell undersökning, CSES (Comparative Study of Electoral Studies). En del frågor ställs likadant till väljare i fler än 50 länder. Det ger möjlighet att jämföra med utvecklingen i andra delar av världen.

 • En av världens längsta undersökningsserier

  Studien ingår i en av världens längsta undersökningsserier. Valforskningsprogrammet har genomfört väljarundersökningar vid samtliga riksdagsval sedan 1956. Årets undersökning genomförs av Göteborgs universitet i samarbete med Statistiska centralbyrån med stöd från Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond.

 • Varje svar förbättrar undersökningen

  Undersökningen bygger på statistiska urval av röstberättigade svenska medborgare mellan 18-80 år. För att få rättvisande resultat är det viktigt att alla är med. Din medverkan är lika värdefull oavsett om du är intresserad av politik eller inte. Tillsammans med övriga utvalda personer ger dina svar en bild av hur svenska väljare tycker och tänker.

 • Hur skyddas mina svar?

  De uppgifter du lämnar är inte offentliga. Dataskyddsförordningen och sekretesslagen garanterar att alla uppgifter skyddas på rätt sätt. Svaren hanteras i avidentifierad form vid Valforskningsprogrammet där de bearbetas och databehandlas. Resultaten publiceras endast i form av siffror eller tabeller. Vad någon enskild person svarat framgår aldrig av forskningsresultaten.

 • Vilka uppgifter om mig hämtas från annat håll?

  För att spara din tid kommer vi med ditt samtycke komplettera dina svar med uppgifter som redan finns vid SCB. Det är uppgifter om kön, ålder, civilstånd, hushållets sammansättning, boendeort, härkomst, avslutad utbildning, yrke, arbetslöshet, sjuk- och föräldrapenning, hushållets inkomster, transfereringar, studielån och avdrag samt medlemskap i svenska kyrkan. Från de offentliga vallängderna hämtas uppgifter om valdeltagande.

 • Hur kan ni fråga om partival när vi har valhemlighet?

  Det är tillåtet att ställa frågor om partival i vetenskapliga studier. Men givetvis är det helt frivilligt att berätta vilket parti man har röstat på.

Sidansvarig: Dennis Andersson|Sidan uppdaterades: 2019-05-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?